Doposażenie w oryginalny system nawigacji satelitarnej. Usługa wykonywana jest na oryginalnych kodach FSC pod VIN auta klienta.